Selecteer een pagina

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.privateleasedeals.com.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten aangeboden door partners via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten van de partners.

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

de webpagina: iedere webpagina waar een link te vinden is naar deze disclaimer met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden. Dus eigenlijk elke pagina van de website van Privateleasedeals.com;

de uitgever: de eigenaar van Privateleasedeals.com;

gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);

je/jij/jou/jouw: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;

de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;

schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

2.Het volgende is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

3. Privateleasedeals.com spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

4. Privateleasedeals.com verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

5. Privateleasedeals.com is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

6. Privateleasedeals.com mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Privateleasedeals.com is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

7.Behoudens deze disclaimer, is Privateleasedeals.com niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

8.Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Je bent verantwoordelijk voor al hetgeen je vanuit de webpagina verzendt.

9. Privateleasedeals.com behoudt zich het recht voor om je de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kanPrivateleasedeals.com de toegang tot de webpagina monitoren.

10. Je zal Privateleasedeals.com, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan jouw gebruik van de webpagina, jouw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Alles over deze Disclaimer

  • Persoonsgegevens die wij verwerken
  • Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens
  • Geautomatiseerde besluitvorming
  • Hoe lang bewaren we persoonsgegevens
  • Delen van persoonsgegevens met derden
  • Cookie technieken
  • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  • Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Heb je toch nog vragen over de bovenstaande disclaimer?

Mail met info@privateleasedeals.com of neem contact op met de klantenservice