Selecteer een pagina

Welke cookies plaatst Privateleasedeals.com

Als je als bezoeker van Privateleasedeals.com plaatsen wij zogehete ‘Cookies’ in je browser om de diensten van Privateleasedeals.com optimaal aan te kunnen bieden. Als je dus onze website www.privateleasedeals.com bezoekt, verzamelen en verwerken we de ‘bezoekgegevens’ aan onze website. Zonder jouw toestemming verzamelen we nooit jouw persoonsgegevens. In onze Cookie statement lees je hier alles over.

Contactgegevens:

Privateleasedeals.com

Kompas 16
1319 DJ Almere

Dhr. W. de Gast is de Functionaris Gegevensbescherming van Privateleasedeals.com. Hij/zij is te bereiken via info@privateleasedeals.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Privateleasedeals.com verwerkt uitsluitend jouw naam en e-mailadres wanneer je jezelf inschrijft voor onze nieuwsbrief. Je kan je ten alle tijde voor deze nieuwsbrief uitschrijven via de ‘afmeld link’ onder aan iedere nieuwsbrief. Verder gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@privateleasedeals.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Privateleasedeals.com verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Privateleasedeals.com analyseert algemeen bezoekgedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten beter af te stemmen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Privateleasedeals.com bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Inschrijving nieuwsbrief

De persoonsgegevens die worden verzamelt blijven veilig bewaart tot men zich uitschrijft voor de nieuwsbrief. Alle bewaarde persoonsgegevens zullen na uitschrijving worden verwijdert.

Delen van persoonsgegevens met derden

Privateleasedeals.com verstrekt nooit persoonsgegevens aan derde.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Privateleasedeals.com gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Privateleasedeals.com gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Privateleasedeals.com en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@privateleasedeals.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Privateleasedeals.com wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Privateleasedeals.com neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@privateleasedeals.com

Alles over private lease

  • Persoonsgegevens die wij verwerken
  • Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens
  • Geautomatiseerde besluitvorming
  • Hoe lang bewaren we persoonsgegevens
  • Delen van persoonsgegevens met derden
  • Cookie technieken
  • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  • Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Meer weten over ons cookie beleid?

Mail via info@privateleasedeals.com of neem contact op met de klantenservice